CRAKS: Catalonia Rent A Kart Series9 de Mayo de 2021


Craks On-Line
· Inicio

· Foros
· Mensajes Privados

· Descargas
· Enlaces

· Mercraksdising

· Tu Cuenta
· Lista de Miembros
· Contáctanos

Craks 2020-2021
· Aragón
· Cataluña
· Euskadi
· Nacional

· Otras temporadas

Imágenes

Facebook

Síguenos también en

Facebook


Noticias
· Enviar Noticia
· Archivo de Noticias
· Temas de Noticias

· Anteriores a 4-2004

Idiomas
Selecciona Idioma de la Interfaz:

Catala Spanish

CSC 2014: CLASIFICACION INDIVIDUALCON DESCARTES
  ESCALA VIC COMARRUGA VENDRELL CARDEDEU COMARRUGA VENDRELL VIC  
Po SD PILOTO CL EQUIPO R Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M TOTAL
Lligadas 1 MAIRENAS         50 290 5 37 262 5 50 290   50 275         50 262 5 50 275 5 1961
Axel 1 NEVER GIVE UP   43 275   50 251   50 290 10 50 275 5             50 275 5 50 262 5 1946
Number 1 MAIRENAS   50 235   43 275   43 275 5 50 230               50 290 10 50 235   1841
Pekarting 1 ENERGY   50 290 10 50 235   43 242 5 50 242               50 230 5 50 242   1794
Genova 1 NEVER GIVE UP         37 210 1       32 262 5 50 262   50 290 10 43 206   43 251   1752
Eloi 1 ONE GOAL   37 225   50 225   32 251         50 230   43 220   43 210         1616
PatrikT 2 ONE GOAL   43 262   43 202   50 230   37 210 1 32 220   37 202               1569
10º AlexCr 1 FEET RACING   43 242   37 230   50 235   43 202   37 190               43 202   1554
17º Calmet 1   R             21 166   32 235   43 290 5 37 251   28 215   23 150   1496
10º Supergus 2 ENERGY   37 202 1 32 198   37 206   32 182               43 251   37 230   1488
11º 20º Fenix 2 FEET RACING   37 251   43 194   50 225   32 186         28 138 1       32 225   1442
12º Pericu 1 NEVER GIVE UP         21 170 1 28 174   43 251   37 251 5 23 235         25 158   1422
13º 16º Cmanzano 1     25 178         28 194   28 170         50 275   32 220   28 190   1418
14º 11º MagicPaco 2   R 32 220   43 220   37 215   19 198         23 198         19 174   1398
15º 12º Cygnétic 1     25 174   25 206   25 220 1 37 190   28 174 1       43 225         1374
16º 13º Xavif 1 UNPALOOO   25 206   32 154   25 150   43 220   43 242         28 182         1350
17º 19º Twiggy 1 HIGH OCTANE   28 190   23 190   32 162   25 215   28 225         19 178         1315
18º 14º Lumbry 2 HIGH OCTANE   28 182   28 178   32 182         37 178         32 198   32 186   1293
19º 15º Xavi 1 ONE GOAL               25 158   43 178   23 166   43 225   32 190   37 154   1274
20º 21º Crash-man 2     32 215   37 215   23 144   28 194         28 158   25 174         1273
21º 18º Suinegón 3 MAIRENAS   23 166   28 182   28 186 1 37 147         28 162         28 166   1182
22º 23º MjChin 3 ENERGY   21 170         28 198   23 135   32 117   25 170 1 28 166         1114
23º 22º Sam9 2     21 135   19 141   25 170         23 162   28 147   23 150         1044
24º 24º Irra     R                   37 225   21 186   17 178   19 170   25 141   1019
25º 25º Penalvilla     R                         37 202   37 262   25 158   37 182   940
26º 26º Zunik 2                 43 202         25 182   32 174         17 178   853
27º 27º XPG 3   R 14 126   17 117         19 126   23 129   19 117   17 114         838
28º 28º Rolori 1 UNPALOOO   23 194   37 242                                 43 290   829
29º 29º Abelito     R                               43 242   37 242   43 194   801
30º 30º Rallyman 1   R 21 162   25 162         25 158   32 215                     800
31º 31º Royo 1           32 262 5 43 210                           32 215   799
32º 32º Dídimo 1           32 166         21 138         32 182   32 186         789
33º 33º Ralffan 1   R             21 141   21 166   25 235   23 150               782
34º 34º Riki     R                               32 215   37 235   28 220   767
35º 35º Maverick 3     14 141   21 123               21 126   21 120   19 126         732
36º 36º Axapa 1   R 15 138   19 120         19 129   21 132               17 114   724
37º 37º Janss75 2   R 17 147   19 147                     19 144   21 129         643
38º 38º Sergio99 2   R             21 138   23 144   19 144   19 132               640
39º 39º Neizan     R                   21 123   23 123   19 123   21 120         573
40º 40º Sydney 1   R       25 135   32 154 1 25 141 1                         514
41º 41º Lluux 1   R             23 147   23 154   19 138                     504
42º 42º MacLeod 1     19 150   21 132               25 150                     497
43º 43º Jac 3     17 132   17 126   23 132                                 447
44º 44º JoseLuís 1 FEET RACING   23 198   28 186         0 0                           435
45º 45º Denny 2   R             21 190         28 147                     386
46º 46º A.Silvestre     R                                     28 194   19 132   373
47º 47º E.Silvestre     R                                     23 138   19 170 1 351
48º 48º Rubens     R                                     25 135 1 25 162   348
49º 49º Birindelli 1   R       23 158                                 21 138 1 341
50º 50º Rezzlet 2           21 138 1 23 135                                 318
51º 51º Paco Alonso     R                   19 117         17 126               279
52º 52º CristainFerr 3   R 15 123   19 114                                       271
53º 53º Ramón Piñeiro                               43 194                     237
54º 54º Sabrina     R                                           28 206   234
55º 55º Godino     R                               25 194               219
56º 56º PataGTI 1 HIGH OCTANE   28 186                                             214
57º 57º V_Martinez     R                                     37 20 1 23 117   198
58º 58º Callejas     R                         25 158                     183
59º 59º Ozzman                         23 150                           173
60º 60º Nando72 2           25 144                                       169
61º 61º Luichi   UNPALOOO                                             25 144   169
62º 62º Carla Costa                                           21 144         165
63º 63º Boloncho 2   R 17 144                                             161
64º 64º Sergio24     R                                     23 132         155
65º 65º McRae 1   R       23 129                                       152
66º 66º Maiden     R                               21 129               150
67º 67º Xabby 2     15 129                                             144
68º 68º Navy1899     R                                           23 120   143
69º 69º Sonete     R                                     19 123         142
70º 70º Kakahueteman     R                         21 120                     141
71º 71º Nico     R                   17 120                           137
72º 72º Hecperla     R                               23 114               137
73º 73º Ivan     R                                     17 117         134
SIN DESCARTES
INFORMACION PILOTO ESCALA VIC COMARRUGA VENDRELL CARDEDEU COMARRUGA VENDRELL VIC  
Po AP PILOTO CL EQUIPO R Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M Pr F M TOTAL
Lligadas 1 MAIRENAS   50 230   50 290 5 37 262 5 50 290   50 275   50 230   50 262 5 50 275 5 2521
Axel 1 NEVER GIVE UP   43 275   50 251   50 290 10 50 275 5 50 210 1 50 210 1 50 275 5 50 262 5 2468
Number 1 MAIRENAS   50 235   43 275   43 275 5 50 230   43 198   43 206   50 290 10 50 235   2331
Pekarting 1 ENERGY   50 290 10 50 235   43 242 5 50 242   32 206   37 190   50 230 5 50 242   2259
Genova 1 NEVER GIVE UP   32 210   37 210 1 37 178   32 262 5 50 262   50 290 10 43 206   43 251   2209
Eloi 1 ONE GOAL   37 225   50 225   32 251   28 206   50 230   43 220   43 210   37 210 1 2098
PatrikT 2 ONE GOAL   43 262   43 202   50 230   37 210 1 32 220   37 202   37 162 1 32 198   1999
Supergus 2 ENERGY   37 202 1 32 198   37 206   32 182   28 170   25 141   43 251   37 230   1852
Pericu 1 NEVER GIVE UP   19 158   21 170 1 28 174   43 251   37 251 5 23 235   25 154   25 158   1778
10º 12º AlexCr 1 FEET RACING   43 242   37 230   50 235   43 202   37 190   32 186         43 202   1772
11º 10º MagicPaco 2   R 32 220   43 220   37 215   19 198   19 154   23 198   23 147   28 190   1766
12º 11º Cygnétic 1     25 174   25 206   25 220 1 37 190   28 174 1 21 135   43 225   19 174   1723
13º 13º Xavif 1 UNPALOOO   25 206   32 154   25 150   43 220   43 242   21 154   28 182   21 129   1675
14º 14º Lumbry 2 HIGH OCTANE   28 182   28 178   32 182   25 162   37 178   25 166   32 198   32 186   1671
15º 15º Xavi 1 ONE GOAL   19 154 1 28 150   25 158   43 178   23 166   43 225   32 190   37 154   1626
16º 17º Cmanzano 1     25 178   23 174   28 194   28 170         50 275   32 220   25 158   1580
17º 18º Calmet 1   R             21 166   32 235   43 290 5 37 251   28 215   23 150   1496
18º 20º Suinegón 3 MAIRENAS   23 166   28 182   28 186 1 37 147   17 135   28 162   21 141   28 166   1496
19º 19º Twiggy 1 HIGH OCTANE   28 190   23 190   32 162   25 215   28 225         19 178   21 147   1483
20º 22º Fenix 2 FEET RACING   37 251   43 194   50 225   32 186         28 138 1       32 225   1442
21º 16º Crash-man 2     32 215   37 215   23 144   28 194   19 141 1 28 158   25 174         1434
22º 21º Sam9 2     21 135   19 141   25 170   21 132   23 162   28 147   23 150   19 126   1342
23º 23º MjChin 3 ENERGY   21 170         28 198   23 135   32 117   25 170 1 28 166   23 123   1260
24º 24º Irra     R                   37 225   21 186   17 178   19 170   25 141   1019
25º 30º Penalvilla     R                         37 202   37 262   25 158   37 182   940
26º 31º Zunik 2                 43 202         25 182   32 174         17 178   853
27º 25º XPG 3   R 14 126   17 117         19 126   23 129   19 117   17 114         838
28º 42º Rolori 1 UNPALOOO   23 194   37 242                                 43 290   829
29º 36º Abelito     R                               43 242   37 242   43 194   801
30º 26º Rallyman 1   R 21 162   25 162         25 158   32 215                     800
31º 37º Royo 1           32 262 5 43 210                           32 215   799
32º 27º Dídimo 1           32 166         21 138         32 182   32 186         789
33º 28º Ralffan 1   R             21 141   21 166   25 235   23 150               782
34º 38º Riki     R                               32 215   37 235   28 220   767
35º 29º Maverick 3     14 141   21 123               21 126   21 120   19 126         732
36º 34º Axapa 1   R 15 138   19 120         19 129   21 132               17 114   724
37º 32º Janss75 2   R 17 147   19 147                     19 144   21 129         643
38º 33º Sergio99 2   R             21 138   23 144   19 144   19 132               640
39º 35º Neizan     R                   21 123   23 123   19 123   21 120         573
40º 39º Sydney 1   R       25 135   32 154 1 25 141 1                         514
41º 40º Lluux 1   R             23 147   23 154   19 138                     504
42º 41º MacLeod 1     19 150   21 132               25 150                     497
43º 43º Jac 3     17 132   17 126   23 132                                 447
44º 44º JoseLuís 1 FEET RACING   23 198   28 186         0 0                           435
45º 45º Denny 2   R             21 190         28 147                     386
46º 50º A.Silvestre     R                                     28 194   19 132   373
47º 59º E.Silvestre     R                                     23 138   19 170 1 351
48º 60º Rubens     R                                     25 135 1 25 162   348
49º 54º Birindelli 1   R       23 158                                 21 138 1 341
50º 46º Rezzlet 2           21 138 1 23 135                                 318
51º 47º Paco Alonso     R                   19 117         17 126               279
52º 48º CristainFerr 3   R 15 123   19 114                                       271
53º 49º Ramón Piñeiro                               43 194                     237
54º   Sabrina     R                                           28 206   234
55º 51º Godino     R                               25 194               219
56º 52º PataGTI 1 HIGH OCTANE   28 186                                             214
57º 70º V_Martinez     R                                     37 20 1 23 117   198
58º 53º Callejas     R                         25 158                     183
59º 55º Ozzman                         23 150                           173
60º 56º Nando72 2           25 144                                       169
61º   Luichi                                                 25 144   169
62º 57º Carla Costa                                           21 144         165
63º 58º Boloncho 2   R 17 144                                             161
64º 61º Sergio24     R                                     23 132         155
65º 62º McRae 1   R       23 129                                       152
66º 63º Maiden     R                               21 129               150
67º 64º Xabby 2     15 129                                             144
68º   Navy1899     R                                           23 120   143
69º 65º Sonete     R                                     19 123         142
70º 66º Kakahueteman     R                         21 120                     141
71º 67º Nico     R                   17 120                           137
72º 68º Hecperla     R                               23 114               137
73º 69º Ivan     R                                     17 117         134


Copyright © por CraksRacing.com Derechos Reservados.

Publicado en: 2014-02-11 (2840 Lecturas)

[ Volver Atrás ]

 
Inicio    |   Foros
 

Web compatible RSS. Conéctate a nuestros titulares:

Contents, logos and trademarks in this site are Copyright © 2008 by Craksracing.
The comments are property of their posters.
PHP-Nuke Copyright © 2004 by Francisco Burzi. This is free software, and you may redistribute it under the GPL. PHP-Nuke comes with absolutely no warranty, for details, see the license.
Página Generada en: 0.07 Segundos